BIUROKRACJA ZABIJA GOSPODARKĘ!

On 3 stycznia 2014 by DO

Według raportu Grant Thornton, z badań przeprowadzonych pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej na II Forum Przedsiębiorców, polska gospodarka traci rocznie 200 miliardów złotych z powodu nadmiernej biurokracji! 

Uczestnicy badań wskazywali na problem złożonych procedur i nieprzejrzystości przepisów jako czynnik ograniczający efektywność ich firm, a co za tym idzie – również potencjalny wzrost przychodów, który przy założeniu usunięcia większości biurokratycznych przeszkód, szacowany jest przez nich na 5-10% „Jeśli te oszacowania przeniesiemy na poziom całej gospodarki, to likwidacja barier biurokratycznych podniosłaby przychody polskich przedsiębiorstw o ponad 200 mld zł. To mniej więcej jedna ósma polskiego PKB” – mówi Tomasz Wróblewski, partner zarządzający w Grant Thornton.

Przedsiębiorcy biorący udział w badaniach wśród podstawowych problemów wymieniali także niejednoznaczne, niejasne interpretacje przepisów, częste zmiany w prawie oraz przedłużające się procedury przed sądami, zarówno cywilnymi jak i administracyjnymi.  Większość respondentów powiedziało, że chętnie zgodziliby się na likwidację wszystkich ulg podatkowych w zamian za uproszczony system. Zapytani o skutki istnienia barier biurokratycznych 75% odpowiedziało, że podstawową konsekwencją zawiłych przepisów jest strata czasu. Ponad połowa z nich podkreśliła, że to po prostu kosztuje.

„Oba te elementy, angażowanie środków i angażowanie czasu, powodują, że na przedsięwzięcia rozwojowe czasu i środków pozostaje mniej. W ten sposób, pośrednio bariery biurokratyczne powodują, że mniej energii idzie na rozwój przedsiębiorstw. Co drugi przedsiębiorca jest gotów zaniechać przedsięwzięcia o charakterze rozwojowym, byle tylko uniknąć walki z przeszkodami i ryzyka administracyjnego. To bardzo poważny skutek” – tłumaczy Wróblewski.

//Karol Sobiecki

Comments are closed.