30. 01. 2016
Off
pikio.pl

JARUZELSKI CZYTAŁ SCHMITTA?

Obchody kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, a także powolne odchodzenie z tego świata kolejnych architektów tej kontrowersyjnej decyzji, są dobrą okazją, by spojrzeć na grudniowe wydarzenia z innego punktu widzenia. Wszechobecne dywagacje nad...

Read More →
28. 01. 2016
Off
thisismyjam.com

PRAGMATYZM, RACJONALIZM

Dwie kategorie zasadniczo zgodne ze sobą, gdy będziemy jest rozpatrywać z punktu widzenia poznawczego, ale jednocześnie sprzeczne w kontekście ich para-źródła. Zarówno jedna, jak i druga postawa zawierają głęboko ukryty sens przejawiający się...

Read More →
28. 01. 2016
Off
antikforever.com

FILOZOFIA A HISTORIA

To od możliwości nieschematycznego myślenia i od jej wcielania w praktykę wywodzi się nasza cywilizacja. Bez tych praktyk nie byłaby możliwa refleksja Sokratesa, Platona, Arystotelesa i wielu innych znamienitych filozofów. Niewątpliwie, cała struktura...

Read More →
06. 10. 2015
Off

KRÓTKA OPOWIEŚĆ O HOMOGENIZACJI

Jedność czy wielość – to pytanie stawiają sobie filozofowie od zarania dziejów. Problem w tym, że gdy bierzemy udział w dyskusji na ten temat, pomijamy bardzo zawiłe treści, które wpływają na prawidłowy osąd...

Read More →
01. 10. 2015
Off

ANTY-ENGELS – KANTOWSKI ZWROT ANTYNATURALISTYCZNY W FILOZOFII STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO

„Marksizm Brzozowskiego” to marksizm szczególnego typu, skoro jego autor mógł stanowić inspirację dla środowisk tak odległych jak przedwojenna Falanga z jednej, czy lewicowa opozycja antykomunistyczna i Krytyka Polityczna z drugiej strony. Homerowska Odyseja...

Read More →
26. 09. 2015
Off

MAREK SOBOLEWSKI

Wielcy naukowcy często odchodzą w zapomnieniu. Warto zatem przybliżyć sylwetkę jednego z nich, który swe życie związał z Uniwersytetem Jagiellońskim. Marek Sobolewski całe życie był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tu ukończył Wydział Prawa...

Read More →
Pages:«123