07. 11. 2019
Off

Koncepcja szczęścia według Bertranda Russella

Dążymy do niego przez całe życie, nie ustajemy w jego poszukiwaniach nawet w gorszych chwilach, często występuje w składanych przez nas życzeniach bliskim osobom, tuż za zdrowiem lub razem z nim. Już wiecie...

Read More →
04. 11. 2019
Off

„Nowoczesność jest szalenie dwuznaczna i ambiwalentna” – rozmowa z dr. Arkadiuszem Górnisiewiczem

O aktualności antyutopii, niebezpieczeństwach związanych z wykorzystaniem technologii przez władzę i ciągłym napięciu między wolnością i równością – z doktorem Arkadiuszem Górnisiewiczem z Katedry Filozofii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu...

Read More →
30. 09. 2019
Off

Nacjonalizm Banalny a Soft Power

Nacjonalizm zwykło się łączyć z jego konserwatywnymi korzeniami, głównie z powodu wspólnych wartości, takich jak naród, państwo i autorytet. Niektórzy widzą w nim skrajnie zdeformowany patriotyzm, a współcześnie nacjonalizm kojarzony jest z wywyższaniem...

Read More →
27. 09. 2019
Off

Wielka sprzeczność socrealizmu

Gdy wielka rewolucja proletariacka zburzyła stary porządek, sztuka Kraju Rad oparła się na pewnej zmienności i bezprzedmiotowości, co odzwierciedlało chaos zachodzącej zmiany. Jednak na początku lat trzydziestych hasła walki klas i dominacji proletariatu...

Read More →
17. 09. 2019
Off

„Paweł Kukiz to zjawisko, które potwierdza, że politologia jednak jest nauką” – rozmowa z dr. Jackiem Sokołowskim

O polskiej racji stanu, podziałach socjopolitycznych, frekwencji wyborczej, koalicji na lewicy, wspólnym starcie Pawła Kukiza z PSL i stawce najbliższych wyborów parlamentarnych – z doktorem Jackiem Sokołowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego – rozmawiał Jakub...

Read More →
28. 07. 2019
Off

Gospodarka Iranu – przejściowy kryzys czy długotrwała dekoniunktura?

Jednym z państw stanowiących obecnie kolebkę Bliskiego Wschodu jest Iran. To właśnie to państwo, będące ponad dekadę w izolacji politycznej, dąży do uzyskania statusu mocarstwa regionalnego. Choć irańska gospodarka rozwija się dynamicznie, wciąż...

Read More →
15. 06. 2019
Off

DROGA DO DEMOKRATURY

W mediach masowego przekazu spotykamy się z twierdzeniem o (wzrastającej) fali populizmu. Niewielu jednak zadaje sobie trud, by sprecyzować co pod tym pojęciem rozumie, a jeszcze mniej sili się na próby diagnozy przyczyn...

Read More →
17. 05. 2019
Off

Pius XII w procesie integracji europejskiej

Czytając o początkach powojennej integracji europejskiej, stykamy się z takimi osobistościami jak Robert Schuman, Alcide de Gasperi czy Konrad Adenauer, których łączył podobny system wartości chrześcijańskich. Niewiele jednak słyszy się o tym, jaki...

Read More →
14. 05. 2019
Off

„Europa przestała wiedzieć po co jest i co ma ją wyróżniać” – rozmowa z Dr. Krzysztofem Mazurem

„Europa, odrzucając myślenie w kategoriach uniwersalistycznych, przestała wiedzieć po co jest i co ma ją wyróżniać. I to jest zasadniczy problem” – tak w wywiadzie o pogłębiającym się kryzysie Europy dla Drugi Obieg,...

Read More →
05. 05. 2019
Off

Konstytucja w myśli Carla Schmitta i Hansa Kelsena

Namysł nad istotą konstytucji, dokumentem o najwyższej randze prawnej, jej aspektem materialnym i znaczeniem dla zbiorowości znalazł poczesne miejsce w pracach niemieckiego konstytucjonalisty okresu międzywojennego – Carla Schmitta jak i austriackiego prawnika, Hansa...

Read More →
20. 04. 2019
Off

Społeczeństwo otwarte. Od Bergsona do Poppera

Choć pojęcie społeczeństwa otwartego zwykle kojarzone jest z nazwiskiem Karla Poppera, austriackiego intelektualisty, urodzonego w 1902 roku w Wiedniu, autora książki „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” wydanej w 1945 roku, to warto zwrócić...

Read More →
08. 04. 2019
Off

Kobieta w męskim królestwie

Z formalnego punktu widzenia dostępność wszystkich stanowisk w świecie polityki jest taka sama dla mężczyzn i kobiet. Mimo to, na całym świecie wyraźnie zauważalny jest fakt, iż w sferze tej płeć piękna reprezentowana...

Read More →
Pages:123456789»