Konferencja naukowa – zaproszenie

On 4 maja 2019 by Drugi Obieg

Instytut Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Nauk Politycznych UJ, Klub Jagielloński oraz Czasopismo idei „Pressje” zapraszają studentów i doktorantów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Republikanizm: historia, polityka, filozofia”. Startujemy już 19 czerwca o 10:00 rano!

Na republikańską tradycję pragniemy spojrzeć możliwe szeroko, dlatego weźmiemy pod uwagę zarówno kontekst polski jak i międzynarodowy, zarówno republikanizm klasyczny jak i jego współczesne reminiscencje, zarówno doktrynę jak i ustrojową praktykę.

Proponowana lista podejmowanych tematów:

Tematyka historyczna:

 1. Znaczenie polskiej tradycji republikańskiej
 2. Znaczenie tradycji republikańskiej w filozofii politycznej
 3. Republikanizm klasyczny a nowożytny: podobieństwa, różnice
 4. Polski republikanizm w perspektywie porównawczej
 5. Między myślą a praktyką ustrojową. Czy I RP była republiką, czy tylko państwem republikańskich autorów?
 6. Sarmatyzm a republikanizm: związki znaczeniowe.
 7. Polscy twórcy republikanizmu oraz ich wpływ na życie polityczne I RP.

Tematyka polityczna:

 1. (Neo)republikanizm vs. Liberalizm
 2. Czy polskie społeczeństwo przyjmuje republikańskie postawy?
 3. Dobro wspólne a demokracja liberalna: Czy można walczyć z anachronizmem republiki?
 4. Retoryka czy coś więcej? Znaczenie i wpływ republikanizmu na dyskurs publiczny w Polsce
 5. Kościół fundamentem republiki? Polskie związki katolicyzmu z republikanizmem
 6. Republikanizm, konserwatyzm, komunitarianizm: różnice, podobieństwa, oddziaływanie.
 7. Znaczenie polityczne neo-republikanizmu w Polsce i na świecie.
 8. „Solidarność” i inne, współczesne przejawy polskiego republikanizmu.

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 1 CZERWCA 2019 R.

Abstrakty o długości 300-500 słów prosimy wysyłać przy użyciu formularza (nie wliczamy bibliografii): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmd_MEOboLNb01FQPmoj2TFoXuWELcKojHBzY287wp6JUc2Q/viewform

Wszelkie pytania prosimy zadawać w wiadomości prywatnej lub kierować na adres: konferencjarepublikanizm@gmail.com

Opłata konferencyjna: 30 zł (liczona na rzecz obiadu oraz przerwy kawowej)

Najprawdopodobniej będzie możliwa publikacja pokonferencyjna najciekawszych referatów w czasopiśmie „Poliarchia”.

Comments are closed.