PARLAMENT W ROSJI

On 23 stycznia 2016 by DO

W porównaniu z innymi krajami europejskimi, parlamentaryzm przybył do Rosji dosyć późno. Jego innowacyjność poważnie zaniepokoiła obywateli carskiej Rosji, co z kolei spowodowało całą serię wydarzeń historycznych, które mocno oddziaływały nie tylko wewnątrz kraju, ale również na kraje sąsiadujące. O rozwoju parlamentaryzmu zatem prawie nie mówiono, gdyż powodowała ona zagrożenie istniejącego systemu monarchicznego.

wikimedia.org

wikimedia.org

Historycy uważają, że podstawową przyczyną powstania parlamentaryzmu w Rosji były wydarzenia, które miały miejsce w czasach Rusi Kijowskiej i Moskwy. Jednak dopiero rewolucja z dnia 9 stycznia 1905 roku w znacznym stopniu przyspieszyła ustanowienie porządku konstytucyjnego państwa. Punktem wyjścia w rozwoju parlamentaryzmu w Rosji stał się manifest, podpisany 17 października 1905 roku przez Mikołaja II. Manifest ten można słusznie uważać za przodka współczesnej konstytucji. Po raz pierwszy zostały wprowadzone swobody polityczne i obywatelskie, a także przepisy dotyczące ustanowienia i zwołania Dumy Państwowej, która miała sprawować funkcję przedstawicielskie i ustawodawcze. Dojście do władzy bolszewików przerwało rozwój parlamentaryzmu w Rosji. Jednakże już od grudnia 1991 roku Rosja ponownie rozpoczęła intensywny, pełny rozwój parlamentaryzmu.

Rada i Duma

Dwuizbowy parlament tworzy Zgromadzenie Federalne, które składa się z izby wyższej – Rady Federacji (Sowiet Federacij) złożonej z szefów Federacji, oraz izby niższej – Dumy Państwowej (Gosudarstwennaja duma), której członkowie zostali wybrani przez obywateli mających prawo do głosowania. Do zadań Rady należy kwestia zmian granic między podmiotami Federacji Rosyjskiej, ogłoszenia wyborów prezydenckich, użycia sił zbrojnych za granicą czy też kompetencja do wprowadzenia stanu wojennego. Właśnie za zgodą Rady Federacji pod koniec września tego roku Putin rozpoczął akcję zbrojną w Syrii. Duma z kolej jest odpowiedzialna za kwestie takie jak decyzja o zaufaniu dla rządu oraz o amnestii rządu.

Układ sił

Teraz w parlamencie rosyjskim większość mandatów posiada partia „Jedyna Rosija” (238 miejsc), 92 mandatów dzierży partia komunistyczna, „Sprawiedliwa Rosja” ma 64 mandaty, a Liberalna Partia Demokratyczna 56. Obecna przewodnicząca Rady Federacji, Walentina Matwijenko jest członkiem partii „Jedyna Rosija”. W związku z wydarzeniami w Paryżu, jak mówią media w Rosji, Matwienko chce wzmocnić środki przeciwdziałania terroryzmowi, m. in. zwołać międzynarodowy trybunał. Przewodniczącym Dumy Państwowej zaś jest Siergiej Naryszkin.

Stałość w uczuciach politycznych Rosjan

Z wrześniowego sondażu Centrum Lewady wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, „Jedyną Rosiję” wybrałoby 63% Rosjan. W październiku 2015 roku połowa ankietowanych Rosjan była zadowolona ze sprawowanych rządów. Zaś według 37% respondentów, Duma Państwowa jest głównie zaangażowana w rozwiązywanie problemów osobistych deputowanych.

//Alisa Udodik

Comments are closed.