PODATKI BEZ PRZEDAWNIENIA

On 17 października 2013 by DO

Tydzień temu Polska Agencja Prasowa poinformowała o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedawniania się podatków, który orzekł, że jest sprzeczne z konstytucją, by podatki w ogóle się nie przedawniały. Orzeczenie to dotyczy przepisów istniejących w latach 1998 – 2002, ale Trybunał stwierdził, że obecne przepisy również należy zmienić.

źródło: goniecpolski.pl

źródło: goniecpolski.pl

Zobowiązania podatkowe według konstytucji mają ulegać przedawnieniu po upływie pięciu lat, jednakże najnowsze przepisy podatkowe przewidują okoliczności, w których podatki nie ulegają przedawnieniu. Są to sytuacje, w których urząd kontroli skarbowej uzyskał wcześniej zabezpieczenie na majątku podatnika (na nieruchomościach lub rzeczach ruchomych). Fiskus może dokonać takiego zabezpieczenia, gdy ma „uzasadnioną obawę”, że podatnik nie zapłaci przyszłego podatku. Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że samo zabezpieczenie nie narusza konstytucji, natomiast sprzeczny z konstytucją jest fakt, że zabezpieczone w ten sposób podatki nigdy się nie przedawniają.

Wyrok dotyczył przepisów z lat 1998-2002, zaskarżonych przez poszkodowaną spółkę. Spółka w oskarżeniu podkreśliła fakt, że przepisy traktują nierówno podatników posiadających nieruchomości lub ruchomości mogące podlegać zabezpieczeniu oraz podatników, którzy takich nieruchomości i ruchomości nie posiadają – ponieważ w tych okolicznościach podatki przedawniają się. Trybunał zgodził się z tym uzasadnieniem.

//Karol Sobiecki

Comments are closed.