Podwójne święto w górnictwie

On 3 grudnia 2017 by Drugi Obieg

4. grudnia górnicy obchodzą swoje doroczne święto – „Barbórkę”. Dzień ten przypomina społeczeństwu o tym jak trudna i odpowiedzialna jest ich praca. Drugim powodem do radości, już nie tylko dla górników, są zadawalające wyniki polskiego górnictwa.

W 2016 roku w polskim górnictwie rozpoczął się okres restrukturyzacji. Za zgodą Komisji Europejskiej (KE) rząd polski przeznaczy 8 mld złotych pomocy publicznej dla powstałej Polskiej Grupy Górniczej. Minister Tchórzewski  poinformował, iż Polska wniosła nowy wniosek do KE w celu otrzymania dalszej zgody na wsparcie na poziomie 5 mld złotych na lata 2019 – 2023[1]. Pomoc rządowa oraz pomyślna koniunktura gospodarcza (ceny węgla ARA 2015 – ok. 55 USD/t, 2017 – ok. 90 USD/t)[2] spowodowały, iż po trzech kwartałach 2017 r. całe górnictwo odnotowało ponad 1,66 mld zł zysku netto, wobec 427 mln zł straty w całym ubiegłym roku[3].

Powyższe dane statystyczne wprawdzie napawają optymizmem, jednak faktem jest również iż import węgla kamiennego wzrósł do 6 mln ton, głównie sprowadzanego z Rosji[4]. Należy jednak pamiętać, iż import nie musi być wcale złym zjawiskiem, gdyż na przykład wywiera on nacisk na szybsze wdrożenie pakietu. Polskie kopalnie nie są w stanie nadążyć za zapotrzebowaniem rynku, szczególnie dla dostawców indywidualnych. Zjawisko to jest powiązane z długimi latami ich niedoinwestowania, które objawia się brakiem otwierania nowych wyrobisk kolokwialnych „ścian”. W związku z czym zamiast zwiększać wydobycie w czasach prosperity i zarabiać – wydobycie spada z ok. 70 mln ton w 2016 roku do 66-67 mln ton w 2017 roku[5]. Istotnym aspektem w długofalowej strategii naprawczej polskiego górnictwa winna być świadomość społeczeństwa, iż węgiel kamienny wciąż będzie strategicznym surowcem energetycznym w kraju.

Od 2015 roku rząd otwarcie mówi, iż udział węgla w polskim przemyśle będzie utrzymywany na stałym poziomie. W nowej strategii dotyczącej polskiego górnictwa wydobycie węgla w Polsce ma w wariancie optymalnym wynieść ok. 70 mln ton rocznie do 2030 roku. Wynika z tego, iż górnictwo ma zapewniony rynek zbytu. Istotnym jest aby w okresie prosperity zmienić strukturę górnictwa tj. zamknąć nierentowne kopalnie, otworzyć nowe oraz zapewnić pieniądze na potrzeby socjalne załóg. W latach ubiegłych popełnionych zostało zbyt wiele błędów, których nie wolno powielić. Na potwierdzenie przytoczę słowa Pani minister Elżbiety Bieńkowskiej podsłuchane w 2015 roku: „Prawda jest taka, że właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, generalnie w dupie miało całe górnictwo przez całe siedem lat. Były pieniądze, a oni, wiesz, pili, lulki palili, swoich ludzi poobstawiali, sam wiesz, ile zarabiali i nagle pierdyknęło”. W obecnej sytuacji pozostaje wierzyć, iż rząd nie powtórzy już tych błędów, a społeczeństwo zyska na dokapitalizowaniu górnictwa niebagatelną kwotą 13 mld złotych. Na zakończenie pragnę przedstawić fragment listu prezesa Polskiej Grupy Górniczej do górników – Pana Tomasza Rogala.

„Barbórka to nasze wspólne święto. To czas, gdy chcemy się wam pokłonić i docenić waszą pracę i wasze zaangażowanie. To czas, gdy chcemy zapewnić was o naszym podziwie i szacunku dla waszej bardzo ciężkiej pracy. Niejedna firma może nam pozazdrościć kadry tak doświadczonej i o tak wysokich kwalifikacjach zawodowych. To wartość najcenniejsza”[6] – Redakcja Drugiego Obiegu również dołącza się do ukłonu dla całego stanu górniczego, życząc ponadto takiej samej ilości zjazdów jak i wyjazdów. Szczęść Boże!

// Paweł Kijanka


[1] http://www.wnp.pl/wiadomosci/barborka-gornictwo-w-lepszej-sytuacji,312123_1_0_4.html  (dostęp: 03.12.2017)
[2] http://gornictwo.wnp.pl/notowania/ceny_wegla/?zakres=5 (dostęp: 03.12.2017)
[3] http://www.wnp.pl/wiadomosci/barborka-gornictwo-w-lepszej-sytuacji,312123_1_0_0.html (dostęp: 03.12.2017)
[4] http://www.wnp.pl/wiadomosci/gornictwo-2017-restrukturyzacja-i-strategia-wizja-branzy-w-roku-2030,311743_1_0_0.html  (dostęp: 03.12.2017)
[5] http://www.wnp.pl/wiadomosci/barborka-gornictwo-w-lepszej-sytuacji,312123_1_0_2.html (dostęp: 03.12.2017)
[6] http://www.wnp.pl/wiadomosci/prezes-pgg-do-gornikow-stawiamy-na-bezpieczenstwo-stabilnosc-i-efektywnosc,312134_1_0_1.html  (dostęp: 03.12.2017)

Comments are closed.