Polska skazana

On 5 listopada 2012 by Kamil Popiela

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu skazał Polskę za trzykrotne naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) i nakazał wypłatę odszkodowania. Wyrok dotyczy 14 letniej Agaty z Lublina, której szpitale odmówiły wykonania zabiegu usunięcia ciąży.

Ta sprawa cztery lata temu wzbudziła duże kontrowersje. 14 letnia wówczas dziewczyna chciała przerwać ciążę, jednak szpitale odmówiły wykonania aborcji. Według prokuratury ciąża ta była wynikiem czynu zabronionego, bowiem ojcem nienarodzonego dziecka był niespełna 15 letni chłopiec. Oboje byli nieletni, lecz chłopaka nie oskarżono o gwałt.

Wyrok

30 października ETPC przyznał rację dziewczynie i jej matce. „Strona skarżąca nie będzie odwoływała się od wyroku” – mówi Monika Gąsiorowska, pełnomocniczka poszkodowanych. Zdaniem Trybunału państwo polskie naruszyło trzy przepisy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowanej przez Polskę w 1993 roku. Były to: zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Na mocy wyroku skarb państwa ma wypłacić skarżącym 45 tys. euro zadośćuczynienia oraz 16 tys. euro na pokrycie kosztów sądowych.

źródło: ETPC

źródło: ETPC

Różny punkt widzenia

W postępowaniu przed ETPC brała udział także Helsińska Fundacja Praw człowieka (HFPC), która złożyła opinię przyjaciela sądu (amicus curiae). „W wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka podzielił pogląd wyrażony przez HFPC wskazując, że z art. 3 EKPC wynika obowiązek państwa do stworzenia rozwiązań z zakresu prawa karnego penalizujących wszelkie formy przemocy seksualnej i ich efektywnego stosowania. Trybunał wskazał, że dziewczynka została potraktowana przez organy państwa w sposób haniebny (deplorable manner) i jednomyślnie orzekł, że Polska naruszyła zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania” – mówi dr Dorota Pudzianowska z HFPC.

Odmienne zdanie na ten temat mają obrońcy życia poczętego. Według Tomasza Terlikowskiego, redaktora naczelnego portalu fronda.pl orzeczenie trybunału pokazuje, że jeśli chcemy uniknąć kolejnych wyroków tego typu musimy skasować wyjątki. Kompromis, który obecnie funkcjonuje jest traktowany przez instytucje europejskie w sposób rozszerzający, wbrew naszym intencjom – dodaje.

Dokonania aborcji najpierw odmówił szpital w Lublinie, potem w Warszawie. Później dziewczynę osadzono w pogotowiu opiekuńczym. Ostatecznie Ministerstwo Zdrowia wyznaczyło z urzędu szpital w Gdańsku, gdzie wykonano zabieg. Trybunał rozpatrywał sprawę przez 4 lata.

Aborcja a prawo polskie

Zgodnie z polskim prawem aborcja może być dokonana w trzech przypadkach. Prawo do usunięcia ciąży posiada kobieta, której zdrowie lub życie jest zagrożone lub gdy badania prenatalne wskazują na upośledzenie płodu. Trzeci przypadek dotyczy opisywanej sprawy Agaty z Lublina. Ciąża może zostać przerwana, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że powstała w wyniku czynu zabronionego. W tej sytuacji prawo  to przysługuje kobiecie do 12. tygodnia od zapłodnienia. Decyzję w tym zakresie podejmuje specjalnie wyznaczony prokurator.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przypadków, w których możliwe jest usunięcie ciąży zostały uchwalone w 1993 roku i noszą nazwę „kompromisu aborcyjnego”.

Comments are closed.