RELACJE POLSKO-LITEWSKIE, CZYLI WYZWANIE NOWEJ WŁADZY

On 10 stycznia 2016 by DO

Z jednej strony mówi się, że relacje polsko-litewskie będą istotnym elementem polityki nowego rządu. Z drugiej, niektórzy litewscy komentatorzy twierdzą, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości te relacje mogą się tylko pogorszyć.

15min.lt

15min.lt

Panuje przekonanie, że obecnie relacje między Polską a Litwą są na bardzo złym poziomie. Litwini są bardzo pragmatyczni i bronią własnych interesów. Wydawałoby się, że w interesie Litwy powinny być dobre relacje z Polską, jednakże przyczyn złych stosunków między państwami jest wiele, choćby potrzeba budowy strategicznego układu silnych, współpracujących państw Europy centralnej. Ale nie da się zbudować tych relacji, jeśli polska mniejszość będzie postrzegana jako ta drugiej kategorii.

Konfliktowe mniejszości

Politycy z partii Prawo i Sprawiedliwość, którym znana jest problematyka stosunków między tymi krajami uważają, że Litwini nie powinni dopatrywać się braku woli porozumienia ze strony Polski. Z naszego punktu widzenia Polacy mieszkający w tym kraju są dyskryminowani i podlegają procesom lituanizacji, a europejskie prawo dotyczące ochrony mniejszości narodowych nie jest tam przestrzegane. Mniejszość polska na Litwie i litewska w Polsce powinny mieć takie same prawa i być tak samo dobrze traktowane. Rząd litewski chce wspierać mniejszość litewską w Polsce, ale niech się nie dziwi, że nowy polski rząd będzie chciał wspierał polską mniejszość. Na Litwie nie ma ustawy o mniejszościach narodowych, prawo oświatowe prowadzi do powolnej degradacji i niszczenia oświaty mniejszości. Również ustawa o języku państwowym uniemożliwia posługiwanie się językiem polskim w przestrzeni publicznej. Drażliwym tematem dla Litwinów jest też zwrot polskich dóbr narodowych. Należy na te wszystkie sprawy zwracać uwagę Litwinom i domagać się zmiany tej polityki począwszy od kwestii oświatowych.

Polski parasol ochronny

Artur Górski, poseł Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Polska może i powinna wspierać Polaków mieszkających na Litwie na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim należy polską mniejszość otoczyć parasolem ochronnym, a działania polityczne strony polskiej powinny być uzgadniane z liderami organizacji mniejszości polskiej na Litwie, którzy lepiej znają problemy mniejszości i stosunki panujące w kraju. Zdaniem posła Górskiego, Polska zbyt długo była dobrym wujkiem dla Litwy, a Litwa wykorzystywała naszą naiwność.

Fundamenty budowane poprzez dyplomację

Spór trzeba rozwiązać, jednak nie za pomocą skarg i zażaleń, a stanowczym i opłacalnym działaniem dla obu stron. Interesy Polski mogą jednak nie sprostać silnym wpływom konkurentów, na przykład Niemiec. Polski rząd powinien więc na początku, dyplomatycznie przygotować podłoże dla lepszej współpracy. Dzięki temu może uda się wdrożyć programy wspierające u naszych sąsiadów oświatę, polskich rolników, hodowców czy producentów.
Wsparcie dla litewskich Polaków w wymiarze gospodarczym byłoby korzyścią dla samej Litwy, tym bardziej, że partnerami mogą być niektóre samorządy, kierowane przez polityków Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

Czas próby sił

Najbliższy czas będzie okazją, aby zawalczyć o wpływy. Nikt tak naprawdę nie wie, na ile stanowcza okaże się nowo wyłoniona władza. A zachód pełen wewnętrznych problemów, niesfornie dyskredytuje nową rzeczywistość i aspiracje dominacji Polski na wschodzie.

//Arkadiusz Wcisło

Comments are closed.