STUDNIÓWKA RZĄDU SZYDŁO

On 2 kwietnia 2016 by DO

Kiedy została wysunięta przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydatka na premiera, przeciętnemu wyborcy kojarzyła się najwyżej z wygraną Andrzeja Dudy w majowych wyborach prezydenckich. Skuteczność, jaką wykazała, okazała się wystarczająca, żeby partia Jarosława Kaczyńskiego powierzyła jej funkcję premiera.

msz.gov.pl

msz.gov.pl

24 lutego minęło dokładnie sto dni od powołania Beaty Szydło na urząd Prezesa Rady Ministrów. Przyjęty z dużym znakiem zapytania przez sejmową opozycję, tworzony przez nią rząd przebył już odpowiedni okres, aby móc podsumować jego działania.

„500 plus” przede wszystkim

Sztandarową obietnicą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości był szeroko, przed i po wyborach, dyskutowany projekt „500 złotych na drugie dziecko”, który z czasem nazwano programem „Rodzina 500 plus”. Krytykowany przez ekonomistów oraz opozycję został zawarty w uchwalonej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nie wszedł jednak jeszcze w życie. Program ma ruszyć w kwietniu. Jak podał internetowy portal Bankier.pl, szacuje się, że z programu skorzysta ok. 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Nie trzeba być ekonomistą, aby zauważyć, że koszty, jakie przyniesie ten program, będą wysokie. Według rządu odpowiedzią na nie jest szczególnie krytykowany przez lidera Nowoczesnej, Ryszarda Petru tzw. podatek bankowy. Według premier Szydło dochody z tego podatku umożliwią również realizację innych prospołecznych projektów takich jak: obniżenie wieku emerytalnego czy zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Słuszność jego wprowadzenia argumentowała tym, że sektor bankowy w 70 proc. stanowią banki zagraniczne, mające swoje siedziby poza granicami Polski. Prezes Rady Ministrów podkreśliła zarazem, że podatek bankowy „stosowany jest w większości krajów europejskich”. Ustawa wprowadzająca opodatkowanie banków i firm ubezpieczeniowych została wprowadzona na początku lutego.

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego

Listopadowa nowelizacja ustawy o TK, zakładająca między innymi możliwość ponownego wyboru pięciu sędziów wywołała w mediach duży zamęt. Po podpisaniu jej przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz opublikowaniu w Dzienniku Ustaw posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli wniosek w sprawie zbadania jej zgodności z konstytucją. Liberalni politycy oraz działacze społeczni określili tę sytuację mianem „jawnej próby demontażu demokracji”, efektem czego było powstanie stowarzyszenia, a zarazem ruchu społecznego o nazwie „Komitet Obrony Demokracji”. Zarzuca on rządzącym lekceważenie prawa, totalitarny charakter władzy, a także – nawiązując do wypowiedzianego przez Jarosława Kaczyńskiego określenia „Polak gorszego sortu” – dzielenie Polaków na lepszych i gorszych. Jego głównym organizatorem jest informatyk i bloger Mateusz Kijowski. Pierwsza zorganizowana przez KOD pikieta miała miejsce 3 grudnia 2015. Następna manifestacja odbyła się 12 grudnia 2015 w Warszawie. Komenda Stołeczna Policji podała dane, według których uczestniczyło w niej od siedemnastu do dwudziestu tysięcy osób. 23 stycznia odbyły się w ponad czterdziestu miastach w Polsce, a także za granicą, manifestacje pod hasłem „W obronie Twojej wolności”.

Na dywaniku w Parlamencie Europejskim

Stawiane przez opozycję zarzuty łamania konstytucji oraz rozgłos, jaki zdobył KOD, doprowadziły do poruszenia na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego tematu sytuacji w Polsce. Zaproszona Beata Szydło podczas swojej wypowiedzi wielokrotnie podkreślała, że w ostatnim czasie Konstytucja RP nie została złamana, a Trybunał Konstytucyjny działa prawidłowo. Wyraziła również swoje zdanie o wizerunku, jaki powstał w zagranicznych mediach po przejęciu przez PiS władzy. Według niej Polska została oceniona niesprawiedliwie i w sposób nieuprawniony.
Kończąc przemówienie, powiedziała, że Polska to piękny kraj, a Polacy są dumnym narodem. „Zbyt długo czekaliśmy na to, aby cieszyć się wolnością i sprawiedliwością, byśmy dzisiaj te wartości zaprzepaścili” dodała premier.

Zmiany w mediach publicznych

Reforma mediów publicznych wprowadziła zmianę w wyborze prezesów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Dotychczas wybierani byli przez Radę Nadzorczą, teraz będzie ich powoływał Minister Skarbu Państwa. Niemniej istotny jest projekt ustawy o mediach narodowych. Polega on na przekształceniu TVP, Polskiego Radia, a także Polskiej Agencji Prasowej ze spółek Skarbu Państwa w instytucje kultury, których głównym organem kontroli zostanie Rada Mediów Narodowych. Rola KRRiT ma zostać ograniczona.

Wciąż niezrealizowane obietnice

W sprawie wywiązania się ze złożonych w exposé obietnic obecny rząd nie wypada najlepiej. Zrealizowane postulaty wprowadzenia dodatku pięćset złotych na dziecko oraz cofnięcia obowiązku szkolnego dla sześciolatków, przy ciągle niezrealizowanej obietnicy obniżenia wieku emerytalnego, a także podniesienia kwoty wolnej od podatku, która na obecną chwilę zatrzymała się na I czytaniu w Sejmie, nie wydają się dla wyborców zadowalające. Wprowadzenie ubezpieczeń rolniczych, obostrzeń w obrocie ziemią, a także ustanowienie minimalnej stawki godzinowej dwanaście złotych za godzinę skończyły się jedynie na złożeniu obietnicy.

Ocena rządu Beaty Szydło w opinii społecznej

Według opublikowanego w połowie lutego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej rząd Prawa i Sprawiedliwości popiera 35 proc. ankietowanych. Negatywnie ocenia 32 proc. pytanych, a 27 proc. badanych ma do rządu stosunek obojętny. Zadowolenie z Beaty Szydło na stanowisku premiera wyraża 43 proc. badanych, niezadowolonych zaś jest 39 proc. Zdania nie ma 18 proc. respondentów.

//Michał Kuć

Comments are closed.