14. 05. 2013
Off

TO NIE MIŁOSZ NAPISAŁ TEN WIERSZ

Zapewne wielu z nas na lekcjach języka polskiego spotkało się z wierszem pt. ,,Runą i w runach spłoną”, przedstawianym jako dzieło Czesława Miłosza, który swą budową i pomysłowością wywoływał  pozytywne reakcje. Prawdziwym autorem...

Read More →