Wymogi redakcyjne 2018/2019

On 11 października 2018 by Drugi Obieg

I. Ogólne wytyczne dotyczące redakcji tekstów:

1. Tytuły dzieł (filmów, spektakli, tytuły książek, prac artystycznych) należy zapisywać kursywą bez cudzysłowu.

2. Nazwy czasopism zapisujemy w cudzysłowie bez kursywy.

3. Cytaty zapisujemy w cudzysłowie bez kursywy.

4. Cyfry zawsze zapisujemy słownie – wyjątkiem są tylko daty, godziny i dane procentowe.

wzór zapisu dat: 20 października 2011 roku

wzór zapisu procentów: 50 proc. (analogicznie – proc., nie %)

5. Odróżnianie dywizu od półpauzy:

dywiz: –

półpauza: –

dywiz stosujemy w wyrazach dwuczłonowych, których nie oddzielamy spacjami; przykład:

biało-czarny, Stankiewicz-Podhorecka, my-autostopowicze, konflikt izraelsko-palestyński; również w zapisie dat, godzin np.

2-5 października, 18.00-19.00;

półpauzę stosujemy w pozostałych przypadkach i oddzielamy ją z dwóch stron spacją (w 99% przypadków edytor tekstu Word poprawia dywizy na półpauzy w odpowiednich miejscach, o ile damy mu szansę to zrobić);

przykład: to on – powiedział oskarżony – bardzo dobrze pamiętam; pan X – mistrz dowcipu;

6. Słowa obcojęzyczne albo utarte zwroty obce z zachowaną oryginalną pisownią zapisujemy

kursywą; przykład: vis à visen facestaycationstricte; dobrze sobie przed wysłaniem tekstu do Drugiego Obiegu sprawdzić w słowniku, choćby internetowym PWN, jak się dane określenie pisze;

7. Używamy tylko i wyłącznie cudzysłowów stosowanych w języku polskim, czyli: „”. NIE TAKICH: ‘’‘’!

II. Wytyczne specjalne pisma „Drugi Obieg”:

1. Tekst przesłany do redakcji na mail powinien być zapisany czcionką Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5.

2. Unikamy długich cytatów. Jeśli jednak taki cytat musi się w artykule znaleźć, nie stosujemy cytatu blokowego (wymaganego w tekstach naukowych).

3. Godziny zapisujemy na sposób angielski, czyli 12.00 (NIE 12:00).

4. Śródtytuły oznaczamy za pomocą pogrubienia.


Wzór zastosowania śródtytułu w tekście:

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

Śródtytuł

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

 

5. Nie używamy tabulatorów. Szczególnie nie używamy tabulatorów do oznaczenia akapitu za pomocą wcięcia w tekście.

6. Jeśli trzeba wyróżnić jakieś zdanie/słowo w tekście głównym, robimy to tylko za pomocą pogrubienia czcionki. Nie stosujemy podkreśleń albo rozstrzelonych liter.

7. Robiąc przypis, nie używamy do tego opcji „Wstaw przypis dolny”, a robimy w tekście głównym gwiazdkę/dwie/trzy gwiazdki/więcej gwiazdek, a pod artykułem dołączamy listę przypisów.

Wzór:
Tekst tekst tekst trudne słowo* tekst tekst tekst trudne słowo2**

*przypis do trudnego słowa

** przypis do trudnego słowa 2

 

Cytaty z recenzowanych książek nie wymagają oznaczenia.

8. Pod recenzją książki zapisujemy: AUTORA, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, ROK I MIEJSCE WYDANIA.

9. Pod recenzjami płyt, filmów i spektakli zapisujemy: TYTUŁ, REŻYSERA/NAZWĘ ZESPOŁU LUB NAZWISKO MUZYKA, NAZWĘ TEATRU.

10. Pod recenzjami z wystaw: NAZWĘ WYSTAWY (ew. nazwisko wystawianego artysty), NAZWĘ MUZEUM.

11. Każdy tekst pisany do DO ma być zaopatrzony w tytuł oraz dwu-, trzy zdaniowy lead, który ma za zadanie wprowadzić w temat w sposób interesujący i zawierać najważniejsze informacje. Lead prosimy zapisać pod tytułem i oznaczyć go pogrubioną czcionką. Po leadzie nie ma śródtytułu. Piszemy krótki wstęp pod leadem, a dopiero potem śródtytuł i tekst.

12. Po napisaniu artykułu w edytorze tekstu klikamy opcję „pokaż wszystko”:

Teraz sprawdzamy czy w tekście nie ma podwójnych spacji i innych niepożądanych znaków.

Po otrzymaniu tekstu poprawionego przez korektę autorzy proszeni są o zatwierdzanie wprowadzonych zmian (zakładka RECENZJA – opcja ZAAKCEPTUJ).

13. W przypadku odrzucenia poprawki proszę zaznaczyć w komentarzu (zakładka RECENZJA – opcja NOWY KOMENTARZ), w którym miejscu autor odrzuca zmianę (można też napisać dlaczego).

14. Artykuły na stronę powinny mieć ok. 5-8 tys. znaków.

Artykuły do wydań papierowych muszą mieć albo 3 tys. znaków albo 8 tys. znaków

15. Tytuły tekstów zapisujemy nad leadem „jak w zdaniu” – nie wielkimi literami.

16. Redaktor naczelny zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów, do zmiany tytułów oraz do podejmowania ostatecznej decyzji o publikacji (w razie awaryjnych przypadków). Należy stosować się do wymogów zapisanych powyżej.

17. Każdy tekst musi być przed wysłaniem na skrzynkę mailową redakcji musi zostać sprawdzony. Pogłębioną korektę tekstu na stronę internetową i do wydań papierowych przeprowadza następnie redaktor naczelny.

18. Każdy artykuł przesyłany na pocztę mailową musi być podpisany – imię, nazwisko autora, tytuł artykułu (to samo w mailu).

19. Każdy autor wysyłając artykuł na maila Drugiego Obiegu, musi dołączyć zdjęcie związane tematycznie z artykułem. Zalecamy korzystanie ze strony pixabay.com

20. Każdy autor wysyłając tekst powinien dołączyć do niego informację o sobie (po ostatnim akapicie tekstu, przed bibliografią). Imię i nazwisko, kierunek studiów, zaangażowanie w działalność organizacji studenckich, kulturalnych itd.

21. Pod artykułem należy umieścić wykaz źródeł – bibliografię. Zapisujemy je kolejno liczbami: 1); 2); 3); 4) itd. W przypadku źródeł internetowych, stron należy umieścić datę dostępu w kwadratowym nawiasie, tj. [dostęp: 23.09.2018r.].

*

Artykuły prosimy przesyłać na adres e-mailowy Drugiego Obiegu:

drugiobiegknp@gmail.com

 

Comments are closed.