Wytyczne edycji tekstów pisanych dla „Drugiego Obiegu”

On 21 lutego 2017 by Drugi Obieg

I. Ogólne wytyczne dotyczące redakcji tekstów:


1. Tytuły dzieł (filmów, spektakli, tytuły książek, prac artystycznych) należy zapisywać kursywą bez cudzysłowu.

2. Nazwy czasopism zapisujemy w cudzysłowie bez kursywy.

3. Cytaty zapisujemy w cudzysłowie bez kursywy.

4. Cyfry zawsze zapisujemy słownie – wyjątkiem są tylko daty, godziny i dane procentowe.

wzór zapisu dat: 20 października 2011 roku

wzór zapisu procentów: 50 proc. (analogicznie – proc., nie %)

5. Odróżnianie dywizu od półpauzy:

dywiz: –

półpauza: –

dywiz stosujemy w wyrazach dwuczłonowych, których nie oddzielamy spacjami; przykład: biało-czarny,

Stankiewicz-Podhorecka, my-autostopowicze, konflikt izraelsko-palestyński; również w zapisie dat, godzin np.

2-5 października, 18.00-19.00;

półpauzę stosujemy w pozostałych przypadkach i oddzielamy ją z dwóch stron spacją (w 99% przypadków

edytor tekstu Word poprawia dywizy na półpauzy w odpowiednich miejscach, o ile damy mu szansę to zrobić);

przykład: to on – powiedział oskarżony – bardzo dobrze pamiętam; pan X – mistrz dowcipu;

6. Słowa obcojęzyczne albo utarte zwroty obce z zachowaną oryginalną pisownią zapisujemy

kursywą; przykład: vis à vis, en face, staycation, stricte; dobrze sobie przed wysłaniem tekstu do DO sprawdzić w słowniku, choćby internetowym PWN, jak się dane określenie pisze;

7. Używamy tylko i wyłącznie cudzysłowów stosowanych w języku polskim, czyli: „”. NIE TAKICH: ‘’‘’!

II. Wytyczne specjalne pisma „Drugi Obieg”:


1. Najlepiej, gdy tekst jest zapisany czcionką Times New Roman/Calibri, wielkość 12, odstęp

1,5.

2. Unikamy długich cytatów. Jeśli jednak taki cytat musi się w artykule znaleźć, nie stosujemy cytatu blokowego (wymaganego w tekstach naukowych).

3. Godziny zapisujemy na sposób angielski, czyli 12.00 (NIE 12:00).

4. Śródtytuły oznaczamy za pomocą pogrubienia.


Wzór:

Tekst tekst tekst tekst tekst

Śródtytuł

Tekst tekst tekst tekst tekst.

5. Nie używamy tabulatorów. Szczególnie nie używamy tabulatorów do oznaczenia akapitu za pomocą wcięcia w tekście.

6. Jeśli trzeba wyróżnić jakieś zdanie/słowo w tekście głównym, robimy to tylko za pomocą pogrubienia czcionki. Nie stosujemy podkreśleń albo rozstrzelonych liter.

7. Jeśli musimy zrobić przypis, nie używamy do tego opcji „Wstaw przypis dolny”, a robimy w tekście głównym gwiazdkę/dwie/więcej gwiazdek, a pod artykułem dołączamy listę przypisów.

Wzór:
Tekst tekst tekst trudne słowo* tekst tekst tekst trudne słowo2**

*przypis do trudnego słowa

** przypis do trudnego słowa 2

Cytaty z recenzowanych książek nie wymagają oznaczenia.

8. Pod recenzją książki zapisujemy: AUTORA, TYTUŁ, WYDAWNICTWO, ROK I MIEJSCE WYDANIA

9. Pod recenzjami płyt, filmów i spektakli zapisujemy: TYTUŁ, REŻYSERA/NAZWĘ ZESPOŁU LUB NAZWISKO MUZYKA, NAZWĘ TEATRU

10. Pod recenzjami z wystaw: NAZWĘ WYSTAWY (ew. nazwisko wystawianego artysty), NAZWĘ MUZEUM

11. Każdy tekst pisany do DO ma być zaopatrzony w tytuł oraz dwu-, trzy zdaniowy lead, który ma za zadanie wprowadzić w temat w sposób interesujący i zawierać najważniejsze informacje. Lead proszę zapisać pod tytułem i oznaczyć go pogrubioną czcionką. Po leadzie nie ma śródtytułu. Piszemy krótki wstęp pod leadem, a dopiero potem śródtytuł i tekst itd.

12. Po napisaniu artykułu w edytorze tekstu klikamy opcję „pokaż wszystko”:

Teraz sprawdzamy czy w tekście nie ma podwójnych spacji i innych niepożądanych znaków.

Po otrzymaniu tekstu poprawionego przez korektę autorzy proszeni są o zatwierdzanie wprowadzonych zmian (zakładka RECENZJA – opcja ZAAKCEPTUJ).

13. W przypadku odrzucenia poprawki proszę zaznaczyć w komentarzu (zakładka RECENZJA – opcja NOWY KOMENTARZ), w którym miejscu autor odrzuca zmianę (można też napisać dlaczego).

14. Artykuły na stronę powinny mieć ok. 3-4 tys. znaków

Artykuły do wydań papierowych muszą mieć albo 3 tys. znaków albo 8 tys. znaków

14. Redaktor naczelny zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów, do zmiany tytułów oraz do podejmowania ostatecznej decyzji o publikacji (w razie awaryjnych przypadków). Trzeba się stosować do wymogów liczby znaków ze spacjami i powinno być wszystko ok.

15. Każdy tekst musi być przed wysłaniem na skrzynkę sprawdzony przez kogoś z redakcji lub znajomą, zaufaną osobę. (Do wydań papierowych po takiej korekcie dochodzi również korekta red. naczelnego).

16. Każdy artykuł przesyłany na pocztę mailową musi być podpisany – imię, nazwisko, tytuł artykułu (to samo w mailu).

Artykuły przesyłamy na maila DO:

drugiobiegknp@gmail.com 

Comments are closed.